İngiltere’de Homofobik Saldırılar, Brexit Referandumu Sonrası %147 Arttı.

İngiltere’de Avrupa Birliği tartışmalarının yarattığı gerginlik, sadece farklı din ve etnik kökenden gelen insanlara yönelik saldırılarla sınırlı kalmadı. Brexit Referandumu (Avrupa Birliği’nden çıkma kararı) sonrası, İngiltere’de homofobik saldırılar, 3 ay içinde iki katından fazla artış gösterdi.   LGBTİ’lere yönelik şiddete karşı dayanışma amaçlı kurulmuş olan Galop’un verilerine göre, homofobik nefret suçları, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, önceki