KADIN MÜZESİ: TOPLUMSAL BELLEK MERKEZİ VE KAPSAYICI MEKAN KONFERANSI ÖZEL KONSEPTLİ KADIN MÜZELERİNİ İSTANBUL’DA BULUŞTURUYOR

Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan – Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı, İstanbul Kadın Müzesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi ortak çalışmasıyla 20 – 22 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleniyor.

Konferansta, kadın müzelerinin 21. yüzyılda toplumsal değişimdeki yol açıcı etkileri kadın müzesi müdürleri, küratörler, sanatçılar, akademisyenler, aktivistler ve kadın örgütlerinin katılımıyla tartışılacak.

Kapsayıcı konseptler uygulayan kadın müzelerinin davet edildiği konferansta, yerel düzeyde kapsayıcılık, küresel bağlamda kapsayıcılık ve barış kültürü başlıklarıyla üç kadın müzesi kategorisi sunuluyor: Yerel kadın potansiyelini müzenin sosyo- kültürel etkinliklerine entegre eden kadın müzeleri, bulundukları küçük yerleşim birimlerindeki kadın yaşamlarında yeni alanlar açılmasında rol oynuyorlar. Küresel çalışma stratejileri geliştiren kadın müzeleri, kadın yaşamlarındaki varoluşsal ortak meseleler temelinde, coğrafi anlamda uzak olan kadınları politik eyleme davet eden projeleriyle, kadınların birbiriyle yakın temasını sağlıyorlar. Toplumsal barışın tesisi bağlamında çalışan kadın müzeleri ise geçmişi, günümüzde sorumluluk almak için hatırlıyorlar.

Danimarka, Japonya, Avusturya, İtalya, Türkiye ve İsveç’ten birer kadın müzesi, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden ikişer kadın müzesi, küratörleri ve yöneticileriyle temsil edilecekler. Bu müzelerin düşünce ve eylem alanı yaratan çalışma stratejilerinin tartışılacağı oturumlarda, toplumun dışlanan birey ve topluluklarının kültürel temsile nasıl dahil edildiği, görmezden gelinenlerin kültürel katılımı ve görünürlülüğünün nasıl sağlandığı örneklenecek. Sunumlar, paneller ve atölye çalışmalarına ek olarak, konferans mekânındaki fuayede katılımcı müzelerin çalışmalarını tanıtan filmler de gösterilecek.

Feminist kadın çalışmaları ve feminist tarih araştırmalarının, kadın bakış açısıyla tarihi ve kadın tarihini tanımlanması, kadın müzelerine giden yolu açtı. Kadın tarihini görünmez yapan ve kadını müzede obje olarak sunan geleneksel müzecilik anlayışına karşı alternatifler üreten kadınların, müzelerde kadınları görünür yapmaları 1980’lerde başladı. Dünyada “kadın müzesi” tanımını ilk kez Bonn’da 1981’de açılan Frauenmuseum kullandı. Günümüzde ise etnolojik, arkeolojik, tarihsel, siyasal içerikli veya sanat ve kadın konusunda çalışan tüm kıtalara yayılmış 70’den fazla kadın müzesi bulunuyor. Kadın müzeleri, araştırmalarıyla ve yorumlarıyla geçmiş ve günümüz arasındaki ilişkiye işaret ederken, siyasi, ekonomik ve kültürel faktörlerin kadınların günlük yaşamları üzerindeki etkilerini vurguluyor, toplumu bilinçlendiriyor, hafızayı şekillendiyor, kadınlara ve kız çocuklarına rol modelleri öneriyor, kadın tarihini gündemde tutuyor, günümüz kadın yaşamını görünür kılıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmalarını müzelere taşıyorlar.

 

Program Blog İletişim

https://dl.dropboxusercontent.com/u/176141/booklet-inklusion.pdf https://inklusionvekadinmuzeleri.wordpress.com/conference

bilgi.ikm@gmail.com

Related posts

Yorum Yap